Documents

Home

Photos

Document

Links

Kopija originalnog starog premera: i kopija novog premera - parcela 4547/1

Potvrda o evidentiranju oduzete imovine i uverenje po novom premeru K.O.Ovca - Palilula

     

   Parcele (njive) spadaju u gradsko gradjevincko zemljiste Opstine Palilula K.O.Ovca - Beograd (gornji desni ugao pre krivine na putu za Pancevo sa leve strane na slikama dole).